Photo Notnin

AMARG 107

iskkirn n-rbbi

 

1  alġat rbbi ašku nttan a-ifulkin,

        ar-bdda-iskar s-lḥnant-ns izgan.

2  alġat rbbi kunni lli-ijjnjm,

        ikks-kn-d i-lhalak ig-kn ġ-laman.

3  issmun-kn-d kullukn zġ-tmizar aggugnin,

        yawi-kn-d zġ-uẓlmaḍ ula afasi,

            zġ-usġlay n-tafukt ar amṭar-ns.

 

4  kra gigun ar-itlulli ġ-ṣṣaḥra ih̬wan.

       ur-ufin tamdint ma-ġ-a-tgguzn.

5  itġaša-uwl-nsn tḍr-tdwast-nsn,

       inġ-tn irifi ula laẓ iggutn.

6  ġ-tnukmut-an ad-ġran i-sidi rbbi,

        hati ijjnjm-tn zġ-taġuft-nsn.

7  yawi-tn ḥayna ġ-yan-uġaras inmn,

        aylliġ ruḥn tamdint lli-ġ-rad-zdġn.

8  ad-alġn rbbi f-lḥnant-ns da-izgan,

        d-lɛjayb da-iskar f-ssibt n-bnadm.

9  ar-isswa rbbi kullu wanna yaġ irifi,

        ar-iššbaɛ s-lh̬ir wanna inġa laẓ.

 

10 kra gigun ityawkrraf s-ssnasl n-uwzzal,

        rfufnn ġ-tillas d-umalu l-lmut.

11 ġin a-ġ-qaman ašku ɛṣan rbbi,

        ḥgrn ntni luṣiyat n-walli yattuyn.

12 issiẓẓay fllasn anhataf išqan,

        ḍrn s-wakal laḥ ma-tn-itɛawann.

13 ġ-tnukmut-an ad-ġran i-sidi rbbi,

        hati ijjnjm-tn zġ-taġuft-nsn.

14 issufġ-tn-d zġ-tillas ula amalu l-lmut,

        ibbi ssnasl-nsn irẓm-asn.

15 ad-alġn rbbi f-lḥnant-ns da-izgan,

        d-lɛjayb da-iskar f-ssibt n-bnadm.

16 ar-irẓẓa rbbi iflwan n-wanas,

        ar-itbbi ula ifggign n-uwzzal.

 

17 kra gigun iwrri inufl s-ddnub-ns,

        hršn ašku ffuġn zġ-iwaliwn n-rbbi.

18         krhun amššu akmurn-in s-lmut.

19 ġ-tnukmut-an ad-ġran i-sidi rbbi,

        hati ijjnjm-tn zġ-taġuft-nsn.

20 yazn-d awal ḥayna ijjuji-tn,

        ikks-tn-d i-lhalak n-umḍḍal illasn.

21 ad-alġn rbbi f-lḥnant-ns da-izgan,

        d-lɛjayb da-iskar f-ssibt n-bnadm.

22 ad-fkn i-rbbi tiwafkiw n-ššukr,

        ar-ttirirn bdrn kullu iskkirn-ns.

 

 

23 ar-ssudun wiyyaḍ ġ-wanawn f-imdwan,

        ar-saġn ar-zznzan ġ-tama n-waman.

24 ġ-umda idran a-ġ-ẓran lɛjayb n-rbbi,

        ġin a-ġ-ssmaqqln jjhd n-iskkirn-ns.

25 yazn-d awal yawi-d aḍu itjhhdn,

        issduy amda issattuy taḍangiwin.

26 ar-aqlayn ar iggi ar-tgguzn ar izdar,

        ġuwḍn bahra akmurn ad-h̬sin.

27 ar-tmllilin ar-ṭṭarn zund iskayriyn,

        duhdun ur-akkʷ-ssinn ma-rad-skrn.

28 ġ-tnukmut-an ad-ġran i-sidi rbbi,

        hati ijjnjm-tn zġ-taġuft-nsn.

29 issfsa aḍu issbidd taḍangiwin,

30     isshnnu ul-nsn s-umda izgan.

            yawi-tn ġ-laman ar lmrsa lli-ran.

31 ad-alġn rbbi f-lḥnant-ns da-izgan,

        d-lɛjayb da-iskar f-ssibt n-bnadm.

32 ad-mjjdn rbbi ġ-gr willi-t-itɛbadn,

        ḥmdn-t ġ-umnaggar n-imġarn n-mddn-ns.

 

33 issruḥ-d taġart i-isaffn n-waman,

        irar talɛinin gnt igʷḍyan irufan.

34 lliġ iẓra lh̬šant n-willi ġin zdġnin,

        irar akal išwan ig amlal imarġn.

35 ifk talɛinin i-ṣṣaḥra irufan,

        irar lburr iqqurn ig timdiwin n-waman.

36 yawi-d s-wakal-an ġwilli inġa laẓ,

        bnun yat-tmdint a-gis-zdġn.

37 awin-d amud ẓẓun asġar n-waḍil,

        asin timih̬ar zġ-igran-nsn.

38 ibark-tn rbbi igatn darsn tarwa,

        ur-yudji aṭṭan a-ilkm lksibt-nsn.

39 lliġ ḍrn ntni nrun-tn ayt-imiġ,

        knun ġ-ddu taẓayt n-tkrrayt ula tarfufnt,

40 issufġ rbbi ġwilli fllasn itakʷln,

        yazn-tn ad-jlun ġ-lh̬la yaggugn.

41 ikks-d ġwilli dɛfnin i-tnukmut išqan,

        issigt-asn tarwa zund lksibt-nsn.

 

42 frḥn ayt-ufulki s-mayd iskr rbbi,

        imma ayt-lh̬šant laḥ-asn ma-ttinin.

43 yan dar lɛaql, a-stt-yawi ġ-kullu mayad,

       iswangm ġ-lḥnant n-rbbi da-izgan.