Photo Viault

AMARG 12

ašk-id tnjjat-aġ  

 

1  wa-rbbi ašk-id tnjjat-aġ.

    ur-sul-iqama yan iskarn afulki.

    ur-sul-illi ma-ġ-tqama nniyt.

2  kud yan ar-itasi tikrkas s-wadjar-ns.

    d-wanna itškarn, takndawt a-f-iskr.

3  ašk-id a-rbbi tqqnt infurn n-ikndawn.

    tbbit alsiwn n-isfurrugn,

4  ar-ttinin ntni “s-wawal a-s-ra-nmmaġ,

    d-ils a-s-ra-nnru, ur-rad-aġ-yiẓḍar yan.”

5      imma rbbi hati inna-yyi: “ġilad a-rad-nkrġ.

        ašku ššan imẓlaḍ ar-ssmummuyn igllinn,

        ra-tn-gġ ġ-laman lli-ẓuẓḍn.”

6      iwaliwn n-rbbi iwaliwn ṣfanin ad-gan,

        zund nnuqrt ġ-uruku ġ-iggi n-takat, tṣfu s-ssa twal.

7  wa-rbbi ašk-id tnjjat-aġ,

    tssntlt-aġ zġ-tasut-ad yʷh̬šnn.

8  hati lullin-aġ id-bu-šmutit,

    iɛzzu ma-yʷh̬šnn dar tarwa n-bnadm.