Photo Rosino

AMARG 121

ġwalli-k-igabln

 

1   ullġ alln-inu s-idrarn.

     mani ra-d-sri-tk lmɛawnt?

2       dar rbbi a-ra-d-sri-tk lmɛawnt,

         rbbi lli-iskrn ignwan d-wakal.

3   hati yuwz bdda ġwalli-k-igabln,

     ur-sar-yudji aḍar-nnk a-inšg.

4   ġwalli bdda igabln ayt-rbbi

     ur-a-itnuddum ula-da-iggan.

5      illa bdda ġ-tama-nnk ig angabal-nnk,

6      issmulu-ak zġ-wayyur ula tafukt,

        ula yudja gar a-k-ilkm ġ-iyḍ ula azal.

7   rbbi a-ra-igabl tudrt-nnk,

     ra-k-issntal zġ-kullu ma-ra-k-ibri.

8   kullu manis a-ttidut ġ-kraygatt tasaɛt,

     rbbi a-ra-k-igabl zġ-ġik tasawnt.