Photo  Debbie Tadd

AMARG 127

tawafka n-rbbi

 

1  iġ-urd rbbi a-ibnnun tigmmi,

    bla lfaytt a-tnhatafn ibnnayn-ns.

    iġ-urd rbbi a-igabln tamdint,

    bla lfaytt a-tawzn ingabaln-ns.

2        bla lfaytt a-tšttam aġrum n-tkrrayt,

          ar-tnkkrm zikk ṣbaḥ tawzm ġ-iyḍ,

          ašku ar-yakka rbbi i-iḥbib-ns,

          ar-asn-itujad d-ntni sul gnn.

3  tawafka n-rbbi a-stt-igan d-warraw,

    s-lbaraka-ns a-s-aġ-tlla lġllt n-waḥlig.

4  iga-warraw dar yan-t-iskrn ġ-mẓẓiy-ns

    zund imqlad ġ-ufus n-yan immaġn.

5        ambarki a-iga wanna dar ggutn tarwa.

          ur-illi ma-ra-t-inru ġ-usays n-uṣraḍ.