Photo `AJFT

AMARG 128

imbarkin

 

1  imbarkin ad-gan ġwilli bahra tuqqarnin rbbi,

       ssudun ġ-uġaras-ns.

2  ra-tššt lġllt n-twuri n-ifassn-nnk tfrḥt tšbɛt lh̬ir.

3  zund ddalit da-yakkan lġllt a-ra-tg-tmġart

       ġ-ugʷns n-tgmmi-nnk.

    zund lh̬lf n-zzit a-rad-lullin tarwa i-lmida-nnk.

4  ġmkad a-ra-ibark rbbi ġ-ġwalli-t-ituqqarn.

5  a-gik-ig rbbi lbaraka-yad zġ-tmdint-ns tamẓlayt,

    s-lh̬ir n-tgmmi-ns kullu ussan n-tudrt-nnk,

6  izziġzif lɛmr-nnk ard tẓrt tarwa n-tarwa-nnk,

    tili sslamt i-ayt-rbbi kullutn.