Photo Joaoleitao

AMARG 130

iskraf

 

1  ha-yyi tadrut a-rbbi a-zġ-a-n-srk-aqraġ.

2  sfld i-wawal-inu, tfkt-iyi ma-zgik-ḍalbġ.

3  mrad is-tḥasbt ddnub-nnġ, ma-ra-ifulki ġ-iẓri-nnk?

4  imma kiyi tṣamḥt-aġ a-rbbi, afad a-stt-bahra-gik-ntawi.

5  awal-nnk a-ġ-n-rjiġ a-rbbi, qlġ a-yyi-tɛawnt.

6  iriġ a-d-sri-takmurt,

        uggʷar n-ma-ittiri-waḍaf n-iyḍ a-d-iġli-wass.

    uggʷar n-ma-ittiri-waḍaf n-iyḍ a-d-iġli-wass,

        ad-riġ a-d-sri-takmurt.

 

7     way-ayt-rbbi gat rrja ġ-rbbi.

       iga wad dar tggut lḥnant.

8     yujad a-yaġ-inurẓm zġ-iskraf,

       ifukku-d mddn-ns zġ-lhalak.