Photo Fabrice Cadou

timuġra n-rbbi 

 

1  ignwan a-issmalan timuġra n-rbbi,

    tattuyt ar-ttbrraḥ s-iskkirn-ns.

2  azal ar-yakka lah̬bar i-uzal,

    d-iyḍ ar-tn-imala i-iyḍ ġ-tgira-ns.

3       ur-nsfld i-iwaliwn ula tajmmaɛt,

4       imma timitar-nsn kkant kraygatt mani,

         truḥ-twaġra-nsn ttmi n-wakal.

 

    iskr rbbi ġ-ignna tazdġt i-tafukt.

5  zikk a-tnkkr zund asli zġ-tgmmi,

    s-lfrḥ a-s-a-ttazzal zund yan itjhhdn.

6  hati ar-di-taqlay zġ-ttmi n-ignwan,

    tkl ard-di-tlulli s-ttmi yaḍni.

    ur-illi ma-ra-irgs zġ-trġi-ns iḥrran.

 

7  hati ifulki-wawal n-rbbi,

    ar-bdda-issdus ulawn-nnġ.

    hati zgan-warratn n-rbbi,

    gn lfhmt iggutn i-ibujadiyn.

8  hati ġʷẓannt-tnbaḍin n-rbbi,

    ar-bdda-ssfraḥnt tasa-nnġ.

    hati šwant luṣiyat n-rbbi,

    ar-bdda-rẓẓmnt alln-nnġ.

9  hati hiyyant-tksaḍ n-rbbi,

    rad-bdda-yili ma-t-itiksaḍn.

    hati s-lḥqq a-s-a-itḥkam rbbi,

    ar-aġ-yakka mad-aġ-igan.

10      iɛzzu-wawal-nnk uggʷar n-uwrġ,

         iɛzzu f-kigan n-uwrġ iṣfan.

         imim f-tammnt ula timqqa n-imšḍ.

11      ar-ithdu willi-k-itɛbadn.

         d-wanna srs iskarn, lh̬ir a-rad-as-yili.

 

12 ur-nssin lɛib lli-intln ġ-uwl-nnġ.

    ssġus-iyi a-rbbi zġ-ma-gigi-irgsn.

13 tḥṣart-iyi a-ur-ffuġġ zġ-wawal-nnk,

    ula ḥkamn gigi gar iskkirn.

    ġmkad a-s-rad-gġ yan dar ul iṣfan,

    ula rad-jluġ zġ-uġaras-nnk.

 

14         rar iwaliwn n-ils-inu

            d-iswingimn n-uwl-inu

            a-k-rḍun a-sidi rbbi,

            ašku kiyin a-igan ajarif l-laman

            tgt anjjam-inu.

 

AMARG 19