Photo  Argane92

agllid imqqurn 

 

1  akal win rbbi a-iga

        ula kullu ma-gis-illan.

    ddunit tin rbbi a-tga

        ula kullu ma-gis-izdġn.

2  isrs llsas-ns ġ-gr imdwan,

        ibnu-tt f-iggi n-waman.

 

3  ma-ra-iġli s-uwrir n-rbbi?

        ma-ra-ibidd ġ-udġar-ns amẓlay?

4  wanna dar ifassn ġusnin d-uwl iṣfan.

    ur-a-išškšam ih̬f-ns i-lbaḍl,

        ula-da-yakka tuggʷa n-tkrkas.

5  nttan a-ġ-ra-ibark rbbi.

        ra-t-ijjnjm irḍu fllas.

6  ġmkan ad-gan ġwilli tɛbadnin,

        akmurn-in s-rbbi n-imzwura-nsn.

 

7  ittyat a-iflwan,

        rẓmat a-imawn n-zman,

        a-ikšm-ugllid imqqurn.

8  ma-igan agllid imqqurn?

        iga-t rbbi lli-idusn itjhhd,

        inru kullu ma-dids-immaġn.

9  ittyat a-iflwan,

        rẓmat a-imawn n-zman,

        a-ikšm-ugllid imqqurn.

10 ma-igan agllid imqqurn?

        iga-t rbbi lli-iẓḍarn i-kulši,

        nttan a-igan agllid imqqurn.

AMARG 24