Photo Maureen (Buffalo)

ma-zġ-rad-iksaḍġ?

 

1  rbbi a-igan tifawt-inu ula anjjam-inu.

        ma-zġ-rad-iksaḍġ?

    rbbi a-igan lbrj-inu iḥḍu tudrt-inu.

        ma-ra-yyi-issiwd?

2  wah̬h̬a-d-uškan gar mddn a-yyi-hlkn,

        rad-ɛttrn ḍrn inuwwašn-an.

3  d-wah̬h̬a-yyi-sutln ayt-imiġ ggutnin,

        ur-ra-yiksaḍ-uwl-inu.

    wah̬h̬a-d-kullu-ġlin s-uwzzal d-imqlad,

        rbbi a-s-a-tzɛamġ.

    4  ḍalbġ zġ-rbbi ġir yat-tġawsa.

        ġir nttat ad-riġ.

    ḍalbġ-as ad-zdġġ ġ-tgmmi-ns tamẓlayt

        kullu ma-rad-sulġ,

    lhuġ s-ma-t-irḍan ġ-illiġ illa nttan,

        issanġ tamimt-ns.

5  ra-yyi-iḥḍu rbbi ġ-ddu-tduli-ns

        ġ-uzmz n-tnukmut.

    rad-bdda-yyi-issntal ġ-untal-ns izgan,

        ig-iyi-n f-ujarif yattuyn l-laman,

6      yall ih̬f-inu f-willi-yyi-sutlnin.

    rad-tmjjadġ rbbi s-lfrḥ iggutn,

        ssakmurġ-as-n tiwafkiw ġ-untal-ns amẓlay,

        asiġ amarg ayrirġ i-rbbi.

 

7  sfld-iyi a-rbbi, hati ġriġ-ak-n.

        ḥnnu flla tɛawnt-iyi.

8  tnnit-iyi a-rbbi “akmur-d tissant-iyi.”

        hati kiyi a-s-riġ a-n-akmurġ a-rbbi.

9  a-ur-twrrit taggugt-n zġ-gigi.

hati kiyi a-igan lɛawan-inu.

    a-ur-iyi-tagʷit tbzgt flla tflt-iyi.

        hati kiyi a-igan anjjam-inu.

10 iġ-iyi-akkʷ-ifl baba ula immi,

        hati kiyi a-rbbi ra-yyi-bdda-tirit.

11 ml-iyi a-rbbi ma-gigi-tqṣadt,

        tguwwdt-iyi bdda ġ-uġaras yastwan,

        ar-iyi-tssinift i-willi-yyi-tkrhunin.

12 a-ur-iyi-tflt ġ-ufus n-inuwwašn

        lli-flla-sskirkisnin ar-gigi-rggmn.

13 umnġ is-rad-ẓrġ ġ-tudrt n-ddunit-ad

        lbaraka n-rbbi.

 

14 amẓ ġilad ġ-rbbi, tssdust ul-nnk,

        tkklt bdda f-rbbi.

AMARG 27