Photo David Dennis

AMARG 63

nkrġ zikk

 

1  wa-rbbi tgit rbbi-nu,

        nkrġ zikk ar-srk-siggilġ.

    ul-inu inġa-t irifi-nnk,

        zund akal iqqurn s-irifi.

    tġaša ddat-inu s-umarg-nnk,

        zund illi ur-jju-kkin-waman.

2  riġ a-n-dik-iliġ ġ-udġar-nnk,

        ssmaqqlġ ġin taḥkimt l-lmjd-nnk.

3  ujadġ a-k-tmjjadġ a-rbbi,

        ha-tayri-nnk tuf dari tudrt,

4  ra-k-talġġ kullu ma-rad-ddrġ,

        mdiġ-ak-n ifassn ẓẓallġ.

5  tɛmmrt ul-inu s-lh̬ir-nnk.

        asiġ-ak amarg-ad s-lfrḥ.

6  ktiġ-k-id ġ-tizgag n-iyḍ.

        kiyi a-ġ-a-swingimġ ġ-tisi.

7  kiyi a-igan lɛawan-inu,

        d-umalu-nnk a-ġ-a-ttirirġ.

8  ul-inu iġwi bdda gik,

        d-ufus-nnk a-yyi-bdda-yusin.

9  ġwilli-yyi-inuwwan s-lhalak,

        ra-n-tyawgarn s-tdrut n-wakal,

10     rad-ḍrn ġ-imiġ ššn-tn-uwššann.

11 ifrḥ-ugllid s-mayd iskr rbbi,

        alġn-k ġwilli uqqrnin ism-nnk.

        fssan ġwilli fllak sskirkisnin.