AMARG 8

wa-rbbi siditnnġ

 

1   wa-rbbi siditnnġ,

     ism-nnk a-imqqurn ġ-ddunit kullutt.

     lḥmd-nnk iɛmmr ignwan,

2   zġ-ils n-iḥšmay ula azzann.

     tattuyt f-ayt-taẓit d-imiġ,

     tssfssat inuwwašn-nnk.

 

3   ullġ alln-inu s-ignwan,

     annayġ-n ayyur d-itran,

     lli-tskrt s-ifassn-nnk,

     tššaškit-tn-d ġ-udġar-nsn,

4   iniġ “ma-iga bnadm

     aylliġ a-gis-tswingimt?

     ula yus n-bnadm

     aylliġ-tt-gis-tiwit kiyi?”

5   tfkit-as ttaj l-lmjd d-lhibt,

     ġ-ddu ayt-ignwan ġir imikk,

6   a-iḥkam maylli tɛdlt.

     trart ġ-ddu iḍarn-ns,

7   ulli ula ifunasn,

     luḥuš ula igḍaḍ n-ignwan,

8   islman ula ma-illan ġ-imdwan.

 

9   wa-rbbi siditnnġ,

     ism-nnk a-imqqurn ġ-ddunit kullutt.