ar-zrayn-uwssan-nnġ 

 

1  wa-rbbi kiyi a-igan azwag-nnġ

        zġ-tasut n-tasutin.

2  ġ-ur-ta-luln idrarn ula tskrt akal

        tkkit-ttin bdda tgit rbbi, ra-tgt rbbi dima.

3  ar-ttrarat imzdġn n-ddunit s-wakal,

        tinit “wrryat a-tarwa n-bnadm.”

4  alf n-usggʷas gan ġ-iẓri-nnk

        zund iḍgam lli-izrin zund tasaɛt n-iyḍ.

5  da-ttawit bnadm zund anggay n-wasif,

        nzri kullwaġ zund tawargit,

            zund tuga imġin zikk ṣbaḥ.

6  tmġi-d zikk tnkr tut s-ujddig,

        tsllaw tiqar s-tdggʷat.

7  ntthlk s-lġaḍab nġuwḍ ġ-ssh̬ṭ-nnk,

8      tssbayynt kullu ddnub-nnġ ġ-lgddam-nnk.

    tzzudft a-rbbi ġaylli idln ġ-uwlawn-nnġ,

9      s-lġaḍab a-s-a-ttbbit tudrt-nnġ,

        zund tunfust ad-zrayn-uwssan-nnġ.

10 sa n-id-mraw ad-gan isggʷasn n-bnadm,

        nġd tam id-mraw i-yan iṣḥan.

    ur-gisn-nzzri abla takrrayt d-tmmara,

        ḥayna-s-tmman nayl zġ-ġi.

11 ma-issnn jjhd n-ssh̬ṭ-nnk a-rbbi?

        ma-issnn tiksaḍ l-lġaḍab-nnk?

12 sslmd-aġ a-rbbi a-ntḥasab ussan-nnġ

        afad a-iɛmmr-uwl-nnġ s-tḥkimt-nnk.

13 ar managu a-rbbi a-ra-fllannġ-tili tagat?

        ḥnnu fllannġ twrrid-d s-ismgan-nnk.

14 tɛmmar-aġ zikk s-tayri-nnk izgan,

        a-nfrḥ ar-ak-nttirir kullu ussan-nnġ.

15 tfkt-aġ-d a-rbbi ussan l-lfrḥ

        unšk n-win-tguḍiwin lli-zġ-aġ-tzzrit.

    tfkt-aġ-d a-rbbi isggʷasn l-lfrḥ

        unšk n-win-tnukmut lli-fllannġ-izrin.

16 tmlt-aġ-d a-rbbi lquwwa n-iskkirn-nnk,

        tssbayynd-d lmjd-nnk i-tarwa-nnġ.

17 a-fllannġ-yili-ufulki n-sidi rbbi,

        tbarkt iskkirn n-ifassn-nnġ.

            d-iskkirn n-ifassn-nnġ, bark-tn a-rbbi.

AMARG 90