tifinaɣ

tlatinit

Accueil

L'Evangile

Psaumes

Questions

Témoignages

Enseignement

Livres

Vidéo

Liens

Aseqsi 2

 

 tɛmmr ddunit s‑tmmara d‑lhmm, mamnk a‑s‑ra‑yaf bnadm asunfu d‑rraḥt?

 

ddunit urd ġmkad a‑tga zġ‑isizwur, wala ra‑bdda‑tġama ġmkad dima. ašku ddunit ar‑tzray ġ‑smmus izmaz.

 ġ‑isizwur, nssn sidi rbbi is‑ifulki. d‑kullu ma‑iskar ifulki. lliġ iḫlq ddunit, iḫlq‑tt s‑ufulki ikmmln. ur‑gis kra inaqṣn ula kra ihršn ula kra yʷḫšnn. ityara ġ‑warratn n‑tawrat: «sidi rbbi iẓra kullu ma‑iḫlq, hati ifulki bahra» (isizwur 1:31). d‑ġwan a‑igan azmz amzwaru.

 iban ġ‑ddunit ġilad is‑tɛmmr s‑kullu ma‑yʷḫšnn. míddn ar‑tẓẓin ar‑tmmaġn, ar‑trfufunn ar‑thrašn ar‑tmtatn. ilin išabukn ggutnin ġ‑ddunit‑ad,

ilin willi igan win bnadm, ilin willi igan wins nttat. tgguz‑d yat nnɛalt f‑ddunit, a‑s‑tt‑igan d‑lmut, aylliġ twurri thlk kullu ma‑gis‑illan. maḫ? ašku ur‑a‑skarn míddn s‑wawal n‑rbbi. ġmkad a‑ityaran: «tiġraḍ n‑ddnub, lmut a‑stt‑igan» (ruma 6:23). ġwan a‑igan wis sin izmaz.

 yašk‑id ilmma yan iẓḍarn a‑issitti tagat ula nnɛalt lli‑ihlkn ddunit. yašk‑id ġ‑yat‑luqt igzzuln s‑yat‑tmazirt imẓẓin. ifk i‑ibukaḍn ad‑isfyun, iḍrḍar ar‑sflidn, iẓnẓam ar‑sawaln, ikušamn ar‑fttun. ar‑ijjuji kullu wanna ihršn, ar‑d‑issnkar willi mmutnin. ar‑isshnnu mddn ar‑asn‑yakka sslamt. ityara ġ‑warratn l‑linjil: «ar‑itkka kraygatt mani ar‑iskar afulki, ar‑ijjuji kullu wanna ityawkrrafn s‑iskraf n‑iblis» (irqqasn 10:38).

ġwan a‑igan wis kraḍ izmaz.

 ġwalli ijjnjmn míddn‑an, ira nttan a‑iskr uggʷar. yiri a‑issitti tagat l‑lmut f‑ddunit kullutt, ifk iḫf‑ns a‑yasi ddnub n‑kullu míddn, yasi f‑tʷġraḍ‑ns ddnub n‑bnadm kullut. d‑ġmkan a‑iskr. iḫllṣ lḥsab lli‑fllannġ‑illan. ityara ġ‑warratn n‑rbbi: «nttan a‑yusin ddnub‑nnġ f‑ddat‑ns ġ‑uggjdi, baš a‑nmmt i‑ddnub nddr i‑ma‑irḍan rbbi. s‑tiggas‑ns a‑s‑tjjim.» (1 bṭrus 2:24). ġwan a‑igan wis kkuẓ izmaz.

  ġ‑isiggʷra n‑ddunit ra‑d‑yašk nttan tis‑snat twal. ġakudan a‑ra‑ikmml tawuri‑ns. ra‑d‑issnkr ġwilli mmutnin ġ‑ddunit kullutt, iẓli ihray zġ‑waġaḍn, issmun willi srs umnnin a‑dids‑ilin ġ‑wakal l‑ljdid. imma aġaḍn rad‑qaman ġ‑brra s‑tagat l‑lmut idumn. ityara ġ‑warratn n‑rbbi: «ar‑ntql s‑maylli‑s‑aġ‑inna rbbi, ar‑n‑ntrju ignna l‑ljdid d‑wakal l‑ljdid, ɛmmrn s‑kullu ma‑irḍan rbbi.» (2 bṭrus 3:13). ġakudan ur‑ra‑sul‑thrš ddunit walaynni ra‑tɛmmr s‑kullu ma‑ifulkin. ur‑ra‑sul‑gis ilin imṭṭawn nġd aṭṭan nġd timuḍan nġd imaġn nġd míddn ʷḫšnnin. ġwan a‑ra‑ig wis smmus izmaz.

  walli iẓḍarn a‑ijjuji imuḍan issnkr‑d willi mmutnin, ma‑t‑igan? iga‑t yasuɛ lmasiḥ. nttan a‑ra‑d‑ywurrin s‑ddunit.

illa f‑kraygatt yan a‑yujad iḫf‑ns i‑wass lli‑ġ‑ra‑d‑yašk.

  iẓḍar lmasiḥ a‑k‑ijjnjm. is‑tujadt ad‑dids‑tmnaggart? is‑srs‑tumnt? ara‑yaġ‑d f‑ma‑tswingimt ula ma‑ur‑tfhimt.

 

kliki f-iseqsitn-ad 1  ■  2  ■  3  ■  4  ■  5  ■  6  ■  7  ■  8  ■  9  ■  10  ■  11