tifinaɣ

tlatinit

Accueil

L'Evangile

Psaumes

Questions

Témoignages

Enseignement

Livres

Vidéo

Liens

Aseqsi 8

 

rbbi ur‑a‑ittahal ula da‑itaru. maḫ aylliġ a‑ys‑ttinim i‑lmasiḥ «yus n‑rbbi»?

 

 s‑ṣaḥḥt a‑gʷma, rbbi ur‑igi zund bnadm, ur‑a‑ittahal ula da‑itaru. lmɛna‑yad, urd ġmklli iswingim bnadm a‑tga. lliġ‑d‑ilul lmasiḥ, yazn‑d rbbi lmalak jibrayyil s‑yat‑tfruḫt ism‑ns maryam. yini‑as lmalak: «hati ra‑trbut, tarut yan‑warraw.» tini‑as maryam i‑lmalak: «mamnk a‑ra‑yyi‑yili mayad? ur‑dari argaz.» yini‑as: «ra‑d‑fllam‑igguz rruḥ n‑rbbi, tdl‑km‑tḥkimt n‑rbbi. mayad a‑f‑ra‑nttini i‑warraw‑an amẓlay lli‑ra‑tarut

 ‹yus n‑rbbi.› » (luqa 1:30, 34‑35)

 maḫ aylliġ a‑ys‑nttini «yus n‑rbbi»? amzwaru ašku ilul‑d zġ‑rruḥ n‑rbbi. tis snat ašku tlla‑gis‑tḥkimt n‑rbbi,

ar‑iskar lmúɛjizat lli‑ur‑iẓḍar yan a‑tnt‑iskr abla rbbi. walaynni tlla sul tis kraṭṭ, ašku rbbi a‑t‑innan. ġmklli ityaran ġ‑linjil:

«isawl‑d yan‑wawal zġ‑ignwan yini: ‹ġwad iga iwi iɛzzan. sflidat srs.›» (marqus 9:7)

 

kliki f-iseqsitn-ad 1  ■  2  ■  3  ■  4  ■  5  ■  6  ■  7  ■  8  ■  9  ■  10  ■  11